Tưởng nhớ – Louis Hoogendoorn

Tưởng nhớ

Cuối cùng, Ciparo sẽ không thể đạt được những thành tựu ngày hôm nay nếu không nhờ sự sáng tạo, trí tuệ và sự kiên trì của ông Louis Hogendoorn – vị đồng sáng lập Ciparo – đã qua đời năm 2007 trong sự tiếc nhớ của mọi người. Louis luôn là người chú trọng vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và lúc nào cũng tìm cách gắn kết các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau. Những người từng quen biết Louis sẽ luôn tưởng nhớ đến ông, một người không ngừng truyền cảm ứng cho thế hệ chúng tôi và những thế hệ tương lai.

louis

Comments are closed