Nhựa

Nhựa

Chúng tôi thu mua các loại nhựa dưới nhiều dạng, kích cỡ và số lượng khác nhau. Những loại phổ biến nhất mà chúng tôi thu mua là:

– Giấy kim loại hỗn hợp
– PET: mảnh, chai và khối
– ABS
– HDPE và LDPE
– PVC
– PE/PA: cuộn/kiện
– SAN
– ABS/PC
– PC
– PA
– POM
– PMMA
– PP

Để biết thêm mô tả chi tiết về loại nhựa mà chúng tôi quan tâm, vui lòng tham khảo tài liệu “Đặc điểm Kỹ thuật của Phế liệu Nhựa ở Mỹ”, có sẵn bên dưới.

USA Plastic Scrap Specifications

Comments are closed