Corporate Social Responsibility

Ethiek

Om verdere uitputting van natuurlijke grondstoffen te voorkomen, is recycling een goed alternatief. Ciparo is een milieu georiënteerd bedrijf dat hier zijn maatschappelijke steentje aan bijdraagt. Door recyclebare materialen over de hele wereld in te kopen waar daar een overschot van is en deze weer te verkopen in landen waar daar een tekort van is, wordt geprobeerd de uitputting van natuurlijke grondstoffen te voorkomen. China is de grootste afzetmarkt van Ciparo, waar al sinds midden jaren negentig naar geëxporteerd wordt. De (teruggewonnen) vezels die Ciparo verkoopt aan de papierfabrieken in China dragen bij aan het verbeteren van het Chinese milieu en gaan daarmee problemen als vervuiling en ontbossing tegen. Gaandeweg de handelsjaren is de exportmarkt van Ciparo uitgebreid richting andere opkomende landen zoals Vietnam, Thailand, India en Indonesië. Ciparo verwelkomt de Chinese overheid, die de import vergroting van recyclebare materialen stimuleert. De import van oud papier met vervuiling die boven de Chinese standaard ligt, is streng verboden en wordt gecontroleerd door gespecialiseerde Chinese inspecteurs zowel in het land van herkomst als de haven van aankomst. Ciparo heeft alle relevante export en import licenties, zoals de AQSIQ licentie die rechts te downloaden is, en houdt zich aan de regels zoals gesteld door de Chinese overheid en andere overheidsinstellingen. Containers bestemd voor export naar Chinese havens worden met regelmaat gecontroleerd op kwaliteit door zowel lokale als Chinese autoriteiten. Bovendien zijn alle Chinese klanten in het erkend door het Ministery of Environmental Protection (MEP) en in het bezit van een State Environment Protection Administration (SEPA), waarmee zij bewijzen aan de milieuregelgeving te voldoen. Ook voor de andere import en export landen waar Ciparo actief is, is er nauw contact met de bijbehorende autoriteiten/inspectiebureaus en beschikt Ciparo over de benodigde certificaten/licenties die in het betreffende land nodig zijn. 

Ethisch gedrag

Ciparo onderkent, respecteert en ondersteunt de principes overeengekomen door de Verenigde Naties in de UN Global Compact. Bovendien onderschrijft Ciparo de meer specifieke richtlijnen van “Multi-national Enterprises of the Organization for Economic Co-operation and Development” (OECD). Hiermee toont Ciparo aan dat verantwoording niet alleen wordt afgelegd richting haar aandeelhouders, maar ook richting andere belanghebbenden zoals werknemers, schuldeisers, consumenten en de maatschappij in zijn totaal. 

Verder heeft Ciparo zich volledig gecommitteerd aan de arbeidswetgeving en regulaties. Boven op het salaris en bonusregeling ontvangt elke werknemer een maandelijkse woning vergoeding, medische verzekeringen, pensioenfonds en werkloosheidsvergoeding. 

Geef een antwoord